fbpx Nowy podatek - danina solidarnościowa | Szukam Księgowej
Cookies - zamknij Cookies

Używamy plików cookies, aby zapewnić Tobie najlepszą możliwą obsługę na naszej stronie. Kontynuując wyrażasz zgodę na stosowanie przez nas plików cookies.

Nowy podatek - danina solidarnościowa

Nowy podatek - danina solidarnościowa

Nowy podatek - danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa stanowi nowość w naszym systemie podatkowym. Jest to świadczenie publiczne, które wprowadziła ustawa z dnia 23.10.2018 roku o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Podatek ten obowiązuje od dnia 1.01.2019 roku i dotyczy dochodów uzyskanych począwszy od tego dnia. Zasila ona fundusz wsparcia dla niepełnosprawnych osób, jest także źródłem finansowania tzw. trzynastek dla emerytów.

Danina solidarnościowa - ile wynosi?

Najbogatsi Polacy odprowadzać muszą ten dodatkowy podatek w wysokości 4% od dochodu, który przekracza 1 milion złotych. Podatnicy są zobowiązani wskazać go w składanej do końca kwietnia deklaracji DSF-1. Także na koniec kwietnia daninę należy opłacić.

Uwaga! Rząd rozważał rzekomo obniżenie progu, od którego pobierana się daninę, do kwoty 250 tysięcy złotych i równoczesne dwukrotne zwiększenie stawki podatku do 8%. Na ten moment nie ma jednak takiego projektu, a obowiązujące przepisy nakładają obowiązek ekstra podatku w wysokości 4% od dochodu jedynie dla milionerów.

Kogo dotyczy nowy podatek?

Do zapłaty daniny solidarnościowej zobowiązane są osoby fizyczne uzyskujące dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie PIT - w art. 27 ust. 1, 9 oraz 9a; art. 30b; art. 30c; art. 30f. Generalnie mówiąc, danina solidarnościowa dotyczy:

  • Osób pracujących na etacie, umowie o dzieło, umowie zleceniu lub kontrakcie menedżerskim,
  • Osób zarabiających na wynajmie nieruchomości (mieszkań), które opłacają podatek wg skali,
  • Osób pobierających emerytury,
  • Osób sprzedających papiery wartościowe,
  • Najbogatszych przedsiębiorców, którzy rozliczają się tak wg skali, jak i stawką liniową.

 

Czy wszyscy milionerzy zapłacą daninę?

Daniny solidarnościowej uniknąć jednak może wielu zamożnych Polaków - również tych prowadzących działalność gospodarczą. Uprzywilejowaną grupę stanowią twórcy posiadający własny biznes, programiści, wynalazcy, autorzy wzorów przemysłowych oraz użytkowych. Tego podatku nie muszą zatem płacić przedsiębiorcy, którzy prowadzą innowacyjną działalność, ale nie tylko - również rentierzy, a więc osoby czepiące dochody pasywne, z odsetek albo dywidend.

Koszty, kwoty zmniejszające, a danina solidarnościowa Jak już wspomnieliśmy, daninę solidarnościową należy zapłacić, gdy suma dochodów przekroczy 1 milion złotych - jest to kwota, którą najlepiej tłumaczy równanie: przychód minus koszty. Warto jednak podkreślić, że mowa tutaj o nadwyżce, a więc kwocie ponad 1 milion złotych dochodów. Dochody te należy również pomniejszyć o kwoty zmniejszające dochody, dopiero wówczas uzyskamy podstawę do obliczenia daniny solidarnościowej.